Koulutusväylät

Lukkosepän ammattiin valmistutaan yleensä oppisopimusteitse. Ammattiin pyrkivän on haettava oppisopimustyöpaikka, josta saa ammattitutkinnon edellyttämän työkokemuksen. Lukkoseppämestarin ammattitutkinto on alan ylempi tutkinto.
 

Lukkosepän ammattitutkinnon perusteet löydät seuraavasta linkistä:
http://www.oph.fi/download/111029_lukkoseppa_ammattitutkinto.pdf
 

Erikoisammattitutkinnon perusteet löydät tästä linkistä:
http://www.oph.fi/download/134478_Lukkoseppamestarin_erikoisammattitutkinto.pdf
 

Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta osasta:

Näiden lisäksi voi tutkinnon suorittaja suorittaa osat:

Tämän lisäksi alan eri päämiehet järjestävät runsaasti omiin tuotteisiinsa liittyvää täydentävää koulutusta jo ammatissa toimiville.
 

Linkit oppilaitosten sivuille

www.ael.fi