Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry
Hämeentie 157, 6. krs/12
00560 Helsinki
sähköposti: ona@lukkoliikkeet.fi

 

Vastuullinen asiamies
Ona Gardemeister
puh. 044-7333114

Hyväksytyt tuotteet

Finanssialan Keskusliitto pitää luetteloita hyväksytyistä tuotteista. Hyväksyttyjen tuotteiden luetteloinnilla yhtenäistetään ja helpotetaan tuotteiden asennus- ja tarkastustoimintaa sekä varmistetaan laitteistojen korkea laatu. Hyväksynnät perustuvat eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisiin puolueettomiin testauksiin.

Oheisesta linkistä löydät ajantasaiset luettelot hyväksytyistä tuotteista.
http://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Luettelointi/Sivut/default.aspx