Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry
Hämeentie 157, 6. krs/12
00560 Helsinki
sähköposti: ona@lukkoliikkeet.fi

 

Vastuullinen asiamies
Ona Gardemeister
puh. 044-7333114

Palvelut kuluttajille

Kaihda ovelta ovelle -myyjiä ja vältä liikkeitä, joilla on vain puhelinnumero. Vähintä, mitä voit turvallisuus-palveluiden toimittajalta vaatia, on kiinteä toimipaikka, josta myyjän ja asentajan tapaat takuuaikana ja sen jälkeenkin. Alan asennustöiden suorittamisen edellytyksenä on myös poliisin myöntämä turvasuojaajakortti tekijän nuhteettomuuden varmistamiseksi. Sitä kannattaa myös kysyä.

Varmista, että sinua palvelevalla myyjällä tai asentajalla on asiantuntemusta ja riittävä koulutus: valmista-jan tuotekohtainen koulutus tai ala ammattitutkinto, tai molemmat. Erikoisammattitutkinnon suorittaneet lukkoseppämestarit ovatkin jo alansa aatelia.

Lukkojen valmistajat myöntävät luotettaville asennusliikkeille erityisen valtuutuksen - kaikkialla maailmassa. Valtuutetut liikkeet saavat asianmukaisen erikoiskoulutuksen. Jos sinulla on jonkun tietyn valmistajan valmistama lukko, käytä ainoastaan kyseisen valmistajan valtuuttamia liikkeitä. Vältät virheaukaisut ja saat toimivan lukon.

Käytä liikettä, jolla on sertifioitu laatu-, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmä. Asennustyöt saat tällöin laadukkaasti. Turvaurakoitsijaliiton jäsenillä on kansainvälinen, sertifioitu toimintajärjestelmä, joka lukituksen lisäksi kattaa rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät.

Finanssialan Keskusliitto ry järjestää tutkintoja ja hyväksyy rikosilmoitinliikkeitä ja lukkoliikkeitä. Hyväksynnän on hankkinut n. 60 hälytyslaiteliikettä ja n. 50 lukkoliikettä. Kun haluat toimittajaltasi lisäluotettavuutta, käytä hyväksyttyä liikettä.

Valistunut ja valveutunut yritys kuuluu omaa toimialaansa edustavaan järjestöön. Suomen Turvaurakoitsijaliiton jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan alan eettisiä normeja. Liitto valvoo, että niitä myös noudatetaan. Liiton kotisivujen jäsenhaun avulla löydät sinua lähinnä olevan alan liikkeen.